BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Alimenty cz. IV Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Alimenty cz. IV Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Alimenty cz. IV Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

ALIMENTY. Osoba zobowiązana do uiszczania alimentów z pewnością zastanawia się do kiedy będzie obciążał ją ten obowiązek. Z całą pewnością nie ma jednej konkretnej daty, która pozwala na zakończenie płacenia alimentów.

Alimenty na rzecz dziecka

Jeśli alimenty obciążają rodzica względem dziecka – rodzic może zostać zwolniony od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, jeśli dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Będą to sytuacje, gdy syn/córka zakończył edukację, jest zdrowy i ma możliwość podjęcia pracy. Wiek jest tutaj sprawą drugorzędną. Data osiągnięcia pełnoletniości nie zmienia nic w zakresie obowiązku alimentacyjnego, jeśli nie łączy się z zaprzestaniem nauki przez dziecko.

Również sam fakt zakończenia edukacji nie jest wystarczający do stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko jest chore i nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia.

Alimenty na rzecz małżonka

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Gdy do zapłaty alimentów zobowiązany jest małżonek niewinny – obowiązek wygasa  z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Jakie działania należy podjąć, aby obowiązek alimentacyjny wygasł?

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego nie następuje z mocy prawa, a więc samoistnie.

Jeżeli został wydany wyrok stwierdzający obowiązek alimentacyjny, bądź też została zawarta ugoda sądowa – w celu wygaśnięcia obowiązku należy złożyć do sądu pozew. Właściwy jest sąd rejonowy, na terenie właściwości którego mieszka pozwany, czyli osoba uprawniona do alimentów.

Oczywiście, jak w każdym przypadku rozstrzygania sporów wytoczenie powództwa jest ostatecznością. Strony mogą porozumieć się w zakresie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Wystarczające jest wówczas zawarcie stosownego porozumienia, bądź sporządzenie oświadczenia przez osobę uprawniona do alimentów.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną

Istotną okolicznością jest również to, iż wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić z datą wsteczną. W praktyce oznacza to, iż wnosząc pozew należy wskazać konkretną datę w przeszłości, od której osobie uprawnionej przestały przysługiwać alimenty i oczywiście uzasadnić okoliczności wskazujące na brak podstaw do zapłaty alimentów.


Przeczytaj także: Alimenty cz. I: Gdzie wystąpić o alimenty?

Alimenty cz. II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Alimenty cz. III Płacenie na rzecz byłego małżonka

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *