BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Alimenty cz. III Płacenie na rzecz byłego małżonka

Alimenty cz. III Płacenie na rzecz byłego małżonka

Alimenty cz. III Płacenie na rzecz byłego małżonka

Alimenty. Sąd wydał wyrok orzekający rozwód małżonków. Każde z Was jest zatem „wolną” osobą i może zacząć układać swoje życie na nowo. Jednak jest możliwe, że i tak będziesz musiał płacić na rzecz współmałżonka.

Obowiązek alimentacyjny małżonka rozwiedzionego

Będzie zależał po pierwsze od tego czy sąd orzekał o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd w wyroku rozwodowym może nie orzekać w ogóle o winie małżonków. Może też uznać, że:

  • jeden z nich ponosi winę za rozpad małżeństwa,
  • winę taką ponoszą oboje małżonkowie.

Jeżeli jednego z małżonków sąd uznał za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może zobowiązać go do uiszczania alimentów na rzecz byłego małżonka (niewinnego). W tym celu małżonek niewinny musi złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić w trakcie postępowania rozwodowego, bądź w odrębnym postępowaniu, już po uzyskaniu rozwodu.

Jak uzyskać alimenty do byłego małżonka winnego rozwodu?

W celu uzyskania alimentów od małżonka winnego, małżonek niewinny musi wykazać, iż na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się jego sytuacja  materialna.  Pogorszenie się sytuacji materialnej musi być istotne. Oznacza to, iż nie każde pogorszenie się sytuacji małżonka niewinnego będzie uzasadniało zasądzenie na jego rzecz alimentów. Ponadto, pogorszenie się sytuacji musi być skutkiem rozwodu. Sąd oceniając czy nastąpiło pogorszenie sytuacji, bada jak kształtuje się obecnie sytuacja małżonka niewinnego i jak ona by się kształtowała, gdyby rozwód stron nie nastąpił.

Zatem gdy nasz małżonek został uznany za wyłącznie winnego, nawet jeśli posiadamy środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb możemy wystąpić przeciwko niemu o alimenty. O ile na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się nasza sytuacja majątkowa.

Małżonek winny może wówczas zostać zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego.

Alimenty w przypadku braku orzeczenia o winie

Jeśli natomiast sąd nie orzekał o winie, bądź uznał, iż winni rozkładu małżeństwa są oboje małżonkowie były małżonek może żądać alimentów, jednakże musi znajdować się w niedostatku.

Niedostatek to sytuacja, gdy były małżonek nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich bądź części swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Wówczas możliwe, że małżonek jest zobowiązany do dostarczania środków utrzymania. W takim zakresie jaki uzasadniają potrzeby małżonka znajdującego się w niedostatku. Obowiązek ten jest ograniczony możliwościami małżonka, który alimenty ma płacić.  

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Gdy do zapłaty alimentów zobowiązany jest małżonek niewinny  obowiązek wygasa  z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Jednakże ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, może przedłużyć pięcioletni termin. Stosowny wniosek musi złożyć małżonek, który chce alimenty otrzymać.


Przeczytaj także: Alimenty cz. I: Gdzie wystąpić o alimenty?

Alimenty cz. II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *