BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Alimenty cz. II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Alimenty cz. II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Alimenty cz. II Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

alimenty-cz-2

Uzyskałeś jako rodzic wyrok zasądzający alimenty na rzecz dziecka? Jesteś już pełnoletni i dysponujesz takim orzeczeniem? …. ale niestety egzekucja okazała się bezskuteczna?

Powstaje pytanie:

Czy coś można w takiej sytuacji zrobić?

Czy istnieje jakiś sposób uzyskania środków do życia?

Tak, po spełnieniu określonych warunków. Istnieje możliwość uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Po pierwsze, na podstawie wyroku sądu zasądzającego na Twoją rzecz alimenty musi być prowadzona przez komornika sądowego egzekucja. Dodatkowo egzekucja musi być bezskuteczna. Co to oznacza?

BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI oznacza iż w okresie ostatnich 2 miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną uważana jest również egzekucja, która nie mogła być wszczęta przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu braku możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Jeśli Twoja egzekucja jest bezskuteczna powinieneś złożyć wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia wystawione przez komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji. 

Alimenty – WAŻNE: Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia gdy uczysz się w szkole lub szkole wyższej.

Sytuacja wygląda jeszcze inaczej gdy posiadasz orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas świadczenia przysługują bezterminowo.

KRYTERIUM DOCHODU

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, Kwota ta podlega waloryzacji.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Kiedy ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE, pomimo spełnienia wyżej wskazanych przesłanek

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Przeczytaj także: Alimenty cz. I: Gdzie wystąpić o alimenty?

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *