BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Praca zdalna cz. III Regulamin

Praca zdalna cz. III Regulamin

Praca zdalna cz. III Regulamin

PRACA ZDALNA

W dniu 7 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Wskazane zmiany nakładają na pracodawców szereg obowiązków, a w tym uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej.

W jaki sposób powinny zostać uregulowane zasady wykonywania pracy zdalnej?

Zasady te powinny zostać określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Jeśli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie porozumieć się z organizacjami związkowymi?

Pracodawca przedstawia projekt porozumienia organizacjom związkowym. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu stronom nie uda się zawrzeć porozumienia – pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie.

U pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, co wówczas?

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca powinien określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Wydanie regulaminu powinno zostać poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Co powinno zawierać porozumienie/regulamin pracy zdalnej?

Akt powinien określać:

  • grupę pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,
  • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów materiałów i narzędzi pracy, instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,
  • zasady ustalania ekwiwalentu lub ryczałtu za wykorzystywanie przez pracownika materiałów i narzędzi nie dostarczonych przez pracodawcę,
  • zasady potwierdzania obecności na stanowisku pracy,
  • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika,
  • zasady kontroli w zakresie bhp,
  • zasady kontroli przestrzegania RODO,
  • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji oprogramowania i urządzeń technicznych powierzonych pracownikowi.

Co w sytuacji, gdy nie zostało zawarte porozumienia, ani nie został wprowadzony w zakładzie pracy regulamin pracy zdalnej?

Wykonywanie pracy zdalnej jest wówczas również dopuszczalne. W takim przypadku pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio:

  • w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, albo
  • w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Przeczytaj także: Praca zdalna cz. I

Przeczytaj także: Praca zdalna cz. II – Obowiązki pracodawcy

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *