BLOG RADCA PRAWNY RENATA MOZIAKOWSKA

Praca zdalna cz. II Obowiązki pracodawcy

Praca zdalna cz. II Obowiązki pracodawcy

Praca zdalna cz. II Obowiązki pracodawcy

PRACA ZDALNA

Jakie są obowiązki nałożone na pracodawcę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej?

Obowiązki te mogą mieć charakter materialny:

Jeśli wykonujesz pracę zdalną pracodawca koniecznie musi:

1. zapewnić Ci materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;

Możesz ustalić z pracodawcą zasady wykorzystywania przez Ciebie materiałów i narzędzi pracy, których nie zapewnił Ci pracodawca. Wówczas przysługuje EKWIWALENT PIENIĘŻNY. A jego wysokość ustalcie zanim rozpoczniesz pracę zdalną.

2.  zapewnić Ci instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

3. pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Warto pamiętać, że pracodawca może zwrócić Ci także inne koszty, które poniosłeś bezpośrednio podczas wykonywania pracy zdalnej. Jednak to będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostały one wskazane w porozumieniu lub regulaminie wprowadzającym pracę zdalną.

Obowiązek pokrycia kosztów materiałów, narzędzi, serwisu, albo wypłaty ekwiwalentu, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty RYCZAŁTU. Wysokość ryczałtu będzie odpowiadała przewidywanym kosztom ponoszonym przez Ciebie w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Ustalając wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu koniecznie uwzględnijcie:

  • normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe,
  • ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału,
  • normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Otrzymany ryczałt, ekwiwalent, jak również wartość otrzymanych materiałów nie są częścią Twojego przychodu. Należy podkreślić, że realizacja obowiązków materialnych w dużej mierze zależy od współpracy stron umowy, a więc od Twojej współpracy z pracodawcą.

Obowiązki pracodawcy mają także charakter niematerialny:

Pracodawca musi zapewnić Ci szkolenia i pomoc techniczną, których potrzebujesz do wykonywania tej pracy.

Ponadto pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych. Oprócz tego przeprowadzi, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Warto pamiętać, że pracodawca nie jest ograniczony wymogami bezpośrednio wpływającym na organizację miejsca pracy pracownika. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wykonujesz pracę poza zakładem pracy.


Przeczytaj także: Praca zdalna cz. I

Radca Prawny Renata Moziakowska

PODOBAŁ CI SIĘ ARTYKUŁ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

POZOSTAW KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *